כדור נגד צרבת בשבת

שלום וברכה הרב מלכה
נשאלתי באדם שיש לו צרבת בשבת, מה עדיף לעשות, האם לקחת כדור נגד צרבת ולסמוך על המתירים בזה אע"פ שבלקיחת תרופות יש גזירת שחיקת סממנים, או עדיף שישתה חלב אע"פ שעדיין לא עברו שש שעות ויסמוך על דברי הפת"ש בסי' פ"ט ס"ק ג' בשם החת"ס להתיר למי שיש לו מיחוש לאכול חלב בהמתנת שעה אחת. מהו דעת הרב בזה?
תודה רבה ויישר כחך

תשובה בהרחבה

שלום וברכה,

אם הוא לוקח בקביעות כדורים אלו, כבר התיר השמירת שבת כהלכתה גם בצרבת.
אם לא, יכול לקחת שקדים, או להכין מערב שבת סודה לשתייה בתוך מים – זה עוזר לא פחות מחלב, ואפשר להקל שאין בסודה לשתייה שחיקת סממנים.

המדור בבניה ויעלה בקרוב…