מנהגי בין המצרים לחולים ומתקשים – הוראות ממרן הרב וייס שליט"א

  • חתן וכלה שנישאו מעט לפני י"ז בתמוז, ומנהגם לצום ביום החופה, וקשה להם להתענות יומיים, ניתן להקל להם בתענית של יום החופה.
  • המנהג להקל בלבישת לבנים או גרביים מכובסים בתשעת הימים, מאחר שאין בזה תענוג אלא מניעת סבל בלבד.
  • נהגו להקל בארצות החמות להתרחץ בתשעת הימים, אמנם אין לנהוג בזה היתר גורף, אלא כל אחד לפי תכונותיו ומידת סבלו, וגם כאשר מתקלחים יש למעט בהנאת רחיצה אלא לפי הצורך להקלת הסבל. כדאי הוא בית אלוקינו שנצער עצמנו על חורבנו, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
  • אדם הסובל מדלקת גרון שגורמת לו כאב ולפי ניסיונו שתיית מרק עוף גורמת לו הקלה רבה, מותר לו לשתות מרק עוף בתשעת הימים (אך יש להוציא את העוף עצמו מן המרק).
  • אדם שאלרגי למוצרי חלב, וקשה לו להימנע מאכילת בשר בתשעת הימים (מאחר שאינו יכול להסתפק במוצרי חלב כשאר האדם), יש להקל עבורו באכילת בשר בתשעת הימים.

כיצד מכינים בגדים לקראת תשעת הימים? לבישת כמה בגדים אחד מעל השני אינה מועילה. לבישת בגד אחד בכל פעם מועילה, ודי בזמן מועט, כרבע שעה, גם אם הוא יושב במזגן. דרך זו היא לכתחילה. רק בדיעבד יש להקל להניח את הבגד על גבי קרקע שעה אחת לפני לבישתו. במקרה זה אין צורך לדרוך על הבגד ללכלכו. מותר להחליף כמה חולצות בשבת של תשעת הימים בכדי ללובשם בימי החול ואין בזה איסור הכנה, אך שיש מחמירים בזה. במוצאי שבת חזון אין חובה לפשוט את הבגדים מיד ברגע שיוצאת השבת, וחסידים נוהגים שלא לפשוט את בגדי השבת כלל במוצאי שבת, ויש להם על מה שיסמוכו, ולבישת בגדי שבת במוצאי שבת בזמן שמלווים את שבת המלכה יש בה כבוד שבת.

המדור בבניה ויעלה בקרוב…