מדור הסרטונים

שו"ת עם הרב בעקבות המלחמה

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2023/06/rav.jpg

הרב אשר וייס שליט"א

עבודת צוותי סיעוד בשבת #3

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2022/11/123.jpg

הרב יוסי שפרונג

עבודת צוותי סיעוד בשבת #2

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2022/11/123.jpg

הרב יוסי שפרונג

תפילה לרופא באמצע משמרת

https://medicalhalacha.co.il/wp-content/uploads/2022/11/123.jpg

הרב יוסי שפרונג

המדור בבניה ויעלה בקרוב…