טהרה לאחר אובדן הריון (הפלה/ לידה שקטה)

הרב איתיאל כ"ץ

 

טהרה לאחר אובדן הריון (הפלה/ לידה שקטה):

 

פתיחה:

אובדן הריון – אם בידיים ריקות, הינו אחד מהאירועים הכואבים ומצערים עלי אדמות. תופעה מצערת זו מתרחשת בהיקף של כ: % 20-10 אחוזים מכלל ההריונות. אובדן הריון עלול לקרות בכל שלבי ההריון ומשלל סיבות או גורמים.

ההשקעה והאנרגיה האדיריה של האם בעוברה, מגיעים לקיצם באופן עגום ומצער. האובדן הינו אירוע משמעותי המשמש כמקור פוטנציאלי רב עוצמה לקשיים רגשיים וטראומתיים, בהתחשב במצבה וברקע הכללי והמשפחתי של האשה.

 

לראות את הצד החיובי:

ראשית, יש לציין ששמעתי מד"ר ד. ר. כי יש לדעת שהפלה בצורה טבעית, יש בה חסד שמים.

הריון הנפסק בצורה טבעית, על פי רוב מדובר בעובר שלא היה אמור להיוולד בצורה בריאה, וזו מתנת שמים שזה נעצר ללא התערבות רפואית (ראה עוד, הורות נכספת, עמ' 127).

יחד עם הכאב העצום, יש לראות גם את הצד החיובי שבאתגר הקשה.

 

עוברים יקומו לתחיית המתים:

מלבד האמור, הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (יו"ד, ג, קלח)  כתב על פי המובא בתלמוד סנהדרין (קי:):

"רבינא אמר, משעה שנקלט הזרע ברחם האישה אפילו הפילה אימו יש לו חלק לעתיד לעולם הבא ולתחיית המתים.

וזאת על הפי הכפל הלשוני בפסוק בנביא ישעיהו (כו, יט): 'יִחְיוּ מֵתֶיךָ נְבֵלָתִי יְקוּמוּן', לרבות נפלים, שהם ודאי נקיים וטהורים מכל חטא (ראה עוד, תורת היולדת, עמ' קעג).

 

טהרה לאחר אובדן הריון:

כל אשה שיצא לה דם מהרחם, או שילדה ולד או שחלילה הפילה ולד ללא רוח חיים, הרי היא טמאה בטומאת נדה ככל אשה הרואה מחזור וסתי, וכדי להיטהר עליה לערוך את שלבי הטהרה (שולחן ערוך, יו"ד, קצד, א).

 

מתי ניתן להתחיל את שלבי הטהרה:

על פי ההלכה ישנו הבדל מתי אירע ההפלה.

כאשר ההפלה התרחשה תוך 40 יום מקליטת ההיריון (נמדד מעת קיום יחסי האישות לאחר הטבילה האחרונה; ראה רמב"ם, איסורי ביאה, י, ב). הרי אין זה נחשב "לידה", וניתן להתחיל בשלבי הטהרה (5-4 / 7) מיד לאחר תום הדימום.

ברם, כאשר ההפלה התרחשה לאחר 40 יום (לפי החישוב שצוין לעיל), ניתן להתחיל את שלבי הטהרה רק כשבוע לאחר ההפלה, גם כאשר הדימום פסק קודם. וזאת על פי ההלכה הקובעת כי אין לטבול אלא לאחר 14 ימים מיום ההפלה (ראה משנה נדה, ג, ו; שולחן ערוך, יו"ד, קצד).

הסיבה לכך היא, כי על פי דין תורה (ראה ויקרא יב) אשה ה"יולדת", מפאת ריבוי נוזלים דמיים שהצטברו ברחם לקליטת ההיריון, היא טמאה לפחות 7 ימים לאחר לידת זכר, ו 14 ימין לאחר לידת נקבה. ואינה יכולה לטבול קודם לכן, אף במידה ופסק הדימום. והיות ולא ברור האם העובר היה זכר או נקבה, אין לטבול לפני 14 יום מההפלה.

 

הלכה למעשה:

ראשית יש להמתין שהדימום יסתיים.

במידה שהדימום פסק לחלוטין, כאשר ההיריון פסק תוך 40 יום (כאמור, המדד מעת יום קיום יחסי האישות לאחר הטבילה האחרונה), ניתן מיד להתחיל את שלבי הטהרה.

במידה וההריון פסק לאחר 40 יום, יש להמתין לפחות שבוע מיום ההפלה, ורק אז יהיה ניתן לערוך את שלבי הטהרה.

יש לציין כי פעמים ניתן לצרף מספר ספיקות ולאפשר טבילה קודם לכן (ראה נשמת אברהם, יו"ד, קצד, עמ' קפה, ג).

שלבי הטהרה כוללים, בדיקת הפסק טהרה, שבעת ימי הנקיים (בהתייעצות עם פוסק טהרה ניתן לשקול הקלה לביצוע את הבדיקות ההכרחיות בלבד), וטבילה במקווה כהלכה.

נתפלל ונייחל שכל הנשים ההרות יזכו לוולדות בראים ושלמים וללידות בריאות ותקינות בעזר שמים.

 

מצוות פדיון הבן:

במידה ומדובר בהפלה לפני לידה ראשונה, יש לתעד את כל פרטי הסיטואציה (כגון: גיל ההריון, מצב העובר, באיזה שלב ההתפתחות פסקה…), היות ויש לנתונים הללו השפעה לקיומה של מצוות פדיון הבן במידה ויוולד בן זכר בלידה הבאה.

 

בברכה

איתיאל כ"ץ

המדור בבניה ויעלה בקרוב…