האם מותר לכהן לעקוף בתור לרופא?

המדור בבניה ויעלה בקרוב…