האם לברך על אכילה ושתייה דרך זונדה?

המדור בבניה ויעלה בקרוב…